Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

проект: Повишаване на ресурсната ефективност в ДИАНА ООД


29.11.2018 г.
„ДИАНА” ООД на 26.11.2018 г. подписа договор BG16RFOP002-3.004-0023-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

На изплащане
Плащане