Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)


23.01.2019 г.
ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)
 
за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023-C01„Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

 
 
На 30.01.2019 г. от 09:00 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 268 ще се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023-C01 относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0023-C01/26.11.2018 г. между МИ и ДИАНА” ООД по проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

На изплащане
Плащане