Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Плащания

Начини на плащане

1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

1.1. Преди предаването на стоката на Клиента:
  • Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с номер на поръчката. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.Банкова сметка:

IBAN: BG30UNCR96601001577811
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк АД
клон Европа

 

Електронен превод, плащане с банкова карта: При изпращане на заявката за покупка на дадените стоки, Клиентът извършва плащането чрез еPay или EasyPay. Това е най-сигурния и бърз начин на пазаруване в Интернет. Средствата постъпват по сметката на Магазина в момента на поръчката, което позволява стоката да бъде изпратена незабавно.

1.2. Поръчката ще бъде анулирана в рамките на 5 работни дни, ако не постъпят суми по банка или чрез другите предвидени начини за плащане, в т. 1.1, като с превеждане на сумата Клиента дава съгласие за извършване на авансово плащане чл.53 от ЗЗП Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.


1.3. В момента на получаване на стоката:
  • Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.

2. В случаите на някои малко популярни стоки или такива, доставяни по поръчка, www.diana-ltd.com си запазва правото за евентуално изискване на предплащане от страна на Клиента в размер на 30% от стойността на стоката. Напр.: При поръчка на гуми от склад на производителя, които не са налични в www.diana-ltd.com , Магазинът ще предложи на Клиента същият да заплати 30% от цената в аванс, преди доставката на стоката.В тези случаи се прилагат чл 25 от ЗДДС и чл 54 от ППЗДДС за възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка ДДС


3. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

4. Гуми на кредит, чрез TBI Credit.
Всеки клиент, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, www.diana-ltd.com посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика.  “Диана“ООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. „Диана“ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като „Диана“ООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка и след като клиентът е подписал договор и сме получили потвърждение от кредитната институция, че с него всичко е наред. Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни и започва да тече от момента, в който, „Диана“ООД получи уведомлението по предходното изречение..Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.
 
Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит.  Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

!!! Гуми, поръчани през сайта ни, се изпращат само и единствено до адрес на клиента или офис на куриерската фирма! Ако желаете да закупите гуми от наш център НЕ се прави поръчка през сайта, а се отива на място!
На изплащане
Плащане