Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Начало на професионалното обучение в Диана ООД


07.07.2014 г.
На 01 април 2014 г. „Диана“ ООД започна предоставяне на обучение чрез избрана обучителна организация за придобиване на професионална квалификация на 13 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението ще се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
В рамките на четири месеца ще бъдат проведени професионални обучения на 8 лица по част от професия „Техник по транспортна техника“ и на 5 лица по професия „Продавач-консултант“. Обучението ще завърши с държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация за професия „Продавач-консултант“ и с финален изпит за придобиване на част от професия „Техник по транспортна техника“. На успешно приключилите обучението ще бъдат издадени съответно Свидетелства за професионална квалификация и Удостоверения за професионално обучение.
 
 
Публикувана на 07.07.2014 г.

Начало на професионалното обучение в Диана ООД 180 Kb word свали
На изплащане
Плащане