Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Съвместна кампания между Диана ООД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД


10.10.2016 г.
ПРАВИЛА И РЕГЛАМЕНТИ Кампания  „Гуми Диана”
 
Период на провеждане на кампанията:
10.10.2016 - 20.12.2016 г., включително
 
Слоган: За да стъпиш сигурно на пътя!
 
Начини на теглене на наградите:
 
Кампания 1 „Продажба на гуми на изплащане без оскъпяване“:
Всеки клиент закупил нови гуми за леки, лекотоварни и 4х4 гуми от марките „Firestone” и „Bridgestone”, може да се възползва от схема на изплащане с 0% лихва, 0 лв. такси и 0% ГПР от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, на 4 равни месечни вноски, без задължителна първоначална вноска, както на място в гуми центърове „Диана“ ООД, така и на www.diana-ltd.com.

Пример:
При покупка на стойност 400 лв. и 4-месечен  срок на изплащане без задължителна първоначална вноска, Клиентът изплаща към „Ти Би Ай Банк“ 4 равни месечни вноски по 100 лв. Обща дължима сума 400 лв. ГПР към 10.10.2016 – 0%. Общо дължима сума: 400 лв.
Клиенти, закупили гуми на посочените условия не участват в томболите за предметни награди и не получават малки награди.
 
Всеки клиент закупил гуми на изплащане от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД от гумен център „Диана“ или през електронната им страница www.diana-ltd.com (Приложение 1), на стандартни схеми, участва в томбола за една от следните награди:

5 бр. ваучери за гориво на стойност 100 лв.
10 бр. ваучери за безплатен хотел за гуми в гуми центърове „Диана“ ООД. Период на съхранение – осем месеца.

Всеки клиент закупил гуми на изплащане от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД от гумен център „Диана“ или през електронната им страница www.diana-ltd.com (Приложение 1) получава малка награда – брандирана стъргалка за стълко**До изчерпване на количествата.
 
Целеви потребителски кредити за закупуване на гуми със схема на 0 %, не участват в жребия за  предметните награди.

Кампания 2  „Продажба на място за лоялни клиенти“:
Всеки клиент, притежател на кредитна или дебитна карта на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД получава 35% отстъпка от цената на гумите и 20% отстъпка от цената на монтаж, демонтаж и баланс на гумите само срещу представяне на картата на място в гумен център „Диана“.
 
 „Ти Би Ай Банк“ ЕАД не носи отговорност за размера на предоставената отстъпка от цената на гумите и от цената на монтажа, демонтажа и баланса на гумите.
 
Участващи марки в кампанията:
„Бързи Покупки“ – целеви потребителски кредити за финансиране на стоки
 
Участващи търговци в кампанията:
Всички центрове за гуми „Диана“ ООД, предлагащи гуми на изплащане чрез  потребителски кредит през „Ти Би Ай Банк“ ЕАД (Приложение № 1 : Магазини „Диана“).
 
Място на провеждане на кампанията: Република България
 
Организатори на промоцията: „Tи Би Ай Банк“ ЕАД и „Диана“ ООД  

ЧЛЕН 1.
ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организатори на промоционалната кампания „Гуми Диана” (по-нататък наричана „Кампанията” или „Промоционалната кампания”) са  „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и „Диана“ ООД . Промоционалната кампания се извършва за и от името на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и „Диана“ ООД в съответствие със следните Правила и регламенти (наричани по-нататък „Правила и регламенти”), които са задължителни за всички участници.

ЧЛЕН 2.
МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Промоционалната кампания се организира и ще се проведе на цялата територия на  Република България.

ЧЛЕН 3.
УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ  И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В Кампания 1 могат да вземат участие всички пълнолетни  физически лица, които са сключили договор за целеви потребителски кредит  Бързи Покупки с „Ти Би Ай Банк“ ЕАД в посочения промоционален период,  които са закупили гуми на изплащане в търговски обекти или онлайн, с изключение на служители на“ Ти Би Ай Банк“  ЕАД и „Диана“ ООД, както и членове на техните семейства.
В Кампания 2 могат да участват всички пълнолетни физически лица, които са притежатели на кредитна или дебитна карта на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД при закупуване на гуми от магазини „Диана“ ООД с изключение на служители на“ Ти Би Ай Банк“  ЕАД, както и членове на техните семейства..
Участието в промоционалната кампания става автоматично.
Един и същи човек може да участва в промоцията с повече от един договор и може да спечели повече от една награда.
С включването си в настоящата промоция, участниците дават своето съгласие да бъдат фотографирани,  показвани и обявявани в публичното пространство, в електронни и печатни медии, като спечелили награда от промоцията.
Кампания 1 не може да се комбинира с Кампания 2, в противен случай това ще бъде в разрез с настоящите правила и регламенти.

ЧЛЕН 4.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И НАГРАДИТЕ
Наградите за всички валидни договори, включени в промоцията ще се раздават на място в търговския обект или ще бъдат изпратени на печелившите..
Тегленето на томболата за определяне на печелившите ще се извърши на 27.12.2016 г. 
 
ЧЛЕН 5.
НАГРАДИТЕ НА КАМПАНИЯТА, НАГРАЖДАВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В настоящата кампания ще бъдат раздадени следните предметни награди:
5 бр. ваучери за гориво на стойност 100 лв.
10 бр. ваучери за безплатен хотел за гуми в гуми центърове „Диана“ ООД. Период на съхранение – осем месеца.
500 брандирани стъргалки за стълко 
Всички  награди  ще се  получават лично  от  печелившите участници.
Печелившите  участници могат да  бъдат снимани и  публикувани на сайта  на Банката  www.tbibank.bg.
В случай, че спечелилият предметна награда не може да бъде открит на посочените от него пред организатора на промоцията контактни данни и не се яви да си получи наградата в срок до 30 дни след обявяване на печелившите, губи правото да получи наградата.

ЧЛЕН 6.
ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Организаторите на настоящата кампания „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и „Диана“ ООД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

ЧЛЕН 7.
ОТГОВОРНОСТ
Организаторът на кампанията ще връчи наградите на победителите съгласно описаната процедура в Правилата и регламентите.
Организаторът се задължава относно събиране, обработване, използване, съхранение и унищожаване на личните данни на участниците в промоцията  да спазва разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на потребителите само за провеждането на играта по тези правила и да не предоставя същите на трети лица. Участниците дават съгласието си, в случай че бъдат обявени за победители, техните имена и местожителство да бъдат публично съобщени, като администраторът не дължи никакво допълнително възнаграждение, свързано с този факт.

ЧЛЕН 8.
ДАНЪЦИ
Организаторът няма задължение да удържа авансово Данък общ доход върху стойността на наградата, съгласно действащото законодателство - чл.35, т.2 от ЗДДФЛ, това е задължение на физическото лице.

ЧЛЕН 9.
СПОРОВЕ
В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд в град София.

ЧЛЕН 10.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможност за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.
 
 
 
Приложение № 1 : Магазини „Диана“
 
 

ДИАНА ООД-ПЛЕВЕН
ПЛЕВЕН
УЛ.БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ №27
ДИАНА ООД-БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ
СОФИЯ
БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ № 350
ДИАНА ООД-ДРАГАЛЕВЦИ
СОФИЯ
КВ.ДРАГАЛЕВЦИ, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ № 110
ДИАНА ООД-ЛЮЛИН
СОФИЯ
ЖК.ЛЮЛИН, ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ № 765
ДИАНА ООД-ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ
БУЛ.ПАЗАРДЖИШКО ШОСЕ, СЛЕД ТЕХНОМАРКЕТ
ДИАНА ООД-БУРГАС
БУРГАС
5-ТИ КИЛОМЕТЪР, СРЕЩУ КПП НА КАТ НА МАГИСТРАЛА БУРГАС-СОФИЯ
ДИАНА ООД-ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ
СОФИЯ
БУЛ.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ №268, АМ ТРАКИЯ
ДИАНА ООД - ВАРНА
ВАРНА
УЛ. ДЕВНЯ 110
www.diana-ltd.com
 
 
 
На изплащане
Плащане