Магазин за гуми

Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни гуми.
Промоции

Новини

Празнично работно време - Коледа и Нова година

17.12.2018 г.

Центрове за гуми "Диана"- Работно време - Коледа и Нова година.

Център за гуми "Цариградско шосе"                         Център за гуми "Долни Богров"
22.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00                                 22.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00
23.12.2018г. неделя - 10:00 - 16:00                                23.12.2018г. неделя - 10:00 - 16:00
24.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00                   24.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00
25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                    25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН
26.12.2018г. сряда - 10:00 - 16:00                                   26.12.2018г. сряда - 10:00 - 16:00
-----------------------------------------------------                    -----------------------------------------------------
29.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00                                 29.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00
30.12.2018г. неделя  - 10:00 - 16:00                              30.12.2018г. неделя  - 10:00 - 16:00
31.12.2018г. понеделник - 10:00 - 14:00                 31.12.2018г. понеделник - 10:00 - 14:00
01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                    01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН

Център за гуми "Драгалевци"                                        Център за гуми "Люлин"
22.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00                           22.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00 
23.12.2018г. неделя - ПОЧИВЕН ДЕН                    23.12.2018г. неделя - ПОЧИВЕН ДЕН
24.12.2018г. понеделник - ПОЧИВЕН ДЕН       24.12.2018г. понеделник - ПОЧИВЕН ДЕН
25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                  25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН
26.12.2018г. сряда - ПОЧИВЕН ДЕН                       26.12.2018г. сряда - ПОЧИВЕН ДЕН
------------------------------------------------------                 ------------------------------------------------------
29.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00                               29.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00
30.12.2018г. неделя  - ПОЧИВЕН ДЕН                     30.12.2018г. неделя  - ПОЧИВЕН ДЕН
31.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00                   31.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00
01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                   01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН 

 Център за гуми "Пловдив"                                             Център за гуми "Бургас"   
22.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00                           22.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00 
23.12.2018г. неделя - ПОЧИВЕН ДЕН                    23.12.2018г. неделя - ПОЧИВЕН ДЕН
24.12.2018г. понеделник - ПОЧИВЕН ДЕН       24.12.2018г. понеделник - ПОЧИВЕН ДЕН
25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                  25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН
26.12.2018г. сряда - 10:00 - 16:00                              26.12.2018г. сряда - 10:00 - 16:00  
------------------------------------------------------                 ------------------------------------------------------
29.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00                               29.12.2018г. събота - 09:00 - 17:00
30.12.2018г. неделя  - ПОЧИВЕН ДЕН                     30.12.2018г. неделя  - ПОЧИВЕН ДЕН
31.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00                   31.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00
01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                   01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН 


Център за гуми "Плевен"                                                 Център за гуми "Варна"
22.12.2018г. събота - 09:00 - 15:00                           22.12.2018г. събота - 09:00 - 16:00 
23.12.2018г. неделя - ПОЧИВЕН ДЕН                    23.12.2018г. неделя - ПОЧИВЕН ДЕН
24.12.2018г. понеделник - ПОЧИВЕН ДЕН       24.12.2018г. понеделник - ПОЧИВЕН ДЕН
25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                  25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН
26.12.2018г. сряда - ПОЧИВЕН ДЕН                       26.12.2018г. сряда - ПОЧИВЕН ДЕН
------------------------------------------------------                 ------------------------------------------------------
29.12.2018г. събота - 09:00 - 15:00                               29.12.2018г. събота - 09:00 - 16:00
30.12.2018г. неделя  - ПОЧИВЕН ДЕН                     30.12.2018г. неделя  - ПОЧИВЕН ДЕН
31.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00                   31.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00
01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                   01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН

 Център за гуми "Русе"
22.12.2018г. събота - 09:00 - 15:00                           
23.12.2018г. неделя - ПОЧИВЕН ДЕН                    
24.12.2018г. понеделник - ПОЧИВЕН ДЕН       
25.12.2018г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН                 
26.12.2018г. сряда - ПОЧИВЕН ДЕН                     
------------------------------------------------------                
29.12.2018г. събота - 09:00 - 15:00 
30.12.2018г. неделя  - ПОЧИВЕН ДЕН                     
31.12.2018г. понеделник - 10:00 -14:00                   
01.01.2019г. вторник - ПОЧИВЕН ДЕН