Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯ ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ НА ЕС- от 01 май 2021г.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ НОВИЯ ЕТИКЕТ ЗА ГУМИ НА ЕС- от 01 май 2021г.


15.02.2021 г.

ЕС е ангажиран с намаляването на емисиите си на парникови газове, за да достигне климатичен неутралитет до 2050 г. Намаляването на емисиите на CO2 от автомобилния транспорт играе основна роля за изпълнението на тези цели.
Изборът на по-икономични гуми може да допринесе за намаляването на емисиите от транспорта. За да помага на потребителите да взимат информирани решения, ЕС въвежда нова схема за етики за гуми, която ще влезе в сила на 1 май 2021 г.
Етикетът за гуми на ЕС ще даде възможност на потребителите в ЕС да избират по-икономични гуми, което може да доведе до големи спестявания, както за крайните потребители, така и за корпоративните потребители, по отношение на разходи и емисии. Безопасността на пътя се подобрява благодарение на по-добро сцепление на мокра настилка, докато информацията за нивата на шум помага за намаляването на свързаното с трафика шумово замърсяване.
Съгласно новия регламент гумите за автобуси и камиони също ще бъдат обхванати (гуми от клас C1, C2, C3).
Допълнителна информация (идентификатор на вид гума = № на артикул).
Освен стандартния етикет съществуват също и опции за включване на икони, свързани с тежки заснежени условия (3PMSF) и/или сцепление при заледени условия (само за гуми C1).
Класове на шум: ABC заменя звуковите вълни.
Прекласификация за по-ниски класове етикети:
D е новият E; клас D вече не е празен (само за гуми C1 и C2); F и G се сливат, за да формират E.
QR код за всеки идентификатор на вид гума с връзка към продуктовата база данни на ЕС (EPREL).
На изплащане
Плащане