Запиши час
Diana Tirestore
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма „Диана” ООД ( www.diana-ltd.com ).
Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.
Основни раздели:

§1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г., както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма „Диана” ООД със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Благоевград, пл. Г.Измирлиев 15, офис 5, регистрирана в ТР при Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 811187662, с идентификационен номер по ДДС BG811187662, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „ www.diana-ltd.com “.

§2. Определения

 • Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
 • Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www.diana-ltd.com, собственост на „Диана” ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
 • Субект, който управлява Магазина – фирма „Диана” ООД, която е и собственик на Интернет Магазина www.diana-ltd.com;
 • Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид. В този Магазин под производител се има предвид всеки производител на автомобилни гуми, напр. Bridgestone, Michelin, Continental, Goodyear, Vredestein, Pirelli, Yokohama, Mitas, KAMA,Kumho,Китайски гуми и техните подмарки;
 • Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
 • Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
 • Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 • Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
 • Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
 • Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
 • Онлайн плащане – бърз, директен интернет превод, извършен от страна на Клиента от банкова сметка, с посредничеството на система, т.нар. електронен превод;
 • Предплащане (банков превод) – плащане, извършвано от страна на Клиента в банка чрез интернет банкова сметка, стационарна или чрез пощата;


§3. Оферта

3.1. В www.diana-ltd.com продаваме само нови гуми. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.се извършва след предварително обявление)

3.2. Всички стоки, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца.

3.3. Всякаква информация, свързана със стоките, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и  информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от „Диана” ООД към Получателите и потенциалните Клиенти непредставлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

3.4. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

§4. Цени на стоките

4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на „Диана” ООД, са посочени в български лева (BGN) или Евро(euro) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство.
За нерегистрираните лица по ДДС гръцки юридически и физически лица този ред ще се прилага докато за ДИАНА ООД не възникне задължението за регистрация по ДДС в държавата членка на ЕС.
За клиенти, притежаващи валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от Гърция се прилага нулева ставка на ДДС при условията на ВОД и обратно начисление на ДДС съгласно българското законодателство.

4.2. Цената, посочена при стоката, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

4.3. Клиентът плаща за закупената стока, както и разхода по доставката й. Доставката на леки, лекотоварни, 4х4 гуми се извършва с някои от изброените куриери / СПИДИ и CVC/ само до адрес на клиента на територията на България. Цената за доставка на една гума е 7.00 лв. с включен ДДС и е валидна за всички населени места. 
 
Поръчани Online, леки, бусови, джипови и товарни гуми, и доставени чрез някои от посочените по-горе куриерски фирми до  адрес, посочен от Клиента, ще се връщат на "Диана"ООД след 48 часа, след като клиентът е уведомен от куриера и не е получил своята поръчка.
Доставката до Гърция се извършва с фирма „Спиди“АД и включва следните видове гуми: леки, лекотоварни (бусови) и джипови (4х4) гуми.

4.4. Препоръчителна цена от доставчик / базова цена / е базата, от която се формират  отстъпките  за картодържателите в лоялните партньорски програми.


АДРЕСИ НА ОФИСИТЕ НА ФИРМА СПИДИ

§5. Поръчки

5.1. Магазинът на „Диана” ООД приема поръчки по два начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес: www.diana-ltd.com и чрез електронна поща (e-mail). 

5.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина www.diana-ltd.com може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.
Поръчката през Интернет страницата на Магазина www.diana-ltd.com се състои от следните основни етапи:

 • избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
 • избор на начин на плащане;
 • попълване на формуляр за регистрация или покупка без регистрация
 • натискане на бутона „Изпрати“.
 • В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www.diana-ltd.com , изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,
Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.
В) предложение за промяна, представяне на т.нар. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.
По време на зимния сезон (повишен интерес към закупуването на гуми в периода от септември до края на годината) и летния сезон, сроковете за доставка до клиента могат да бъдат удължени. Въпреки това, по отношение на Клиента, времето за реализация на поръчка ще е в рамките на 5 работни дни, като крайният срок не-може да бъде по-дълъг от 30 дни.

5.1.2.Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: [email protected] . Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден валиден № по ДДС издаден от съответната държава членка на ЕС (това касае единствено купуващите стоки юридически лица или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на фактурата). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.

5.2. След натискане на „Изпрати“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

5.3. Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на гуми от складовете на производителите, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимост от срока на доставка от склада на производителя. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.  Ако продуктът не може да бъде доставен в срок от 30, Диана ООД се задължава да информира Клиента за това, след което клиента може да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка. В случай, че клиента не потвърди по-дългия срок „Диана” ООД, ще възстанови заплатените суми, ако има преведени такива.

5.4. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.

5.5. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, и крайните срокове определени за тази форма на продажба.

5.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура и гаранция.

5.7. Всички поръчки, направени през Електронния магазин на Диана ООД и заявени за получаване на място в някой от обектите ни, ще запазват продуктите само и единствено в рамките до 7 дни. Ако продуктите не бъдат потърсени на място в посочения обект в рамките на този срок, Диана ООД ще счита, че клиентът се отказва от поръчката си. Наш оператор ще се свърже с клиента, направил поръчката, и ще потвърди нежеланието на клиента да получи поръчката си.


§6. Връщане на стоката

6.1. Право на отказ или замяна 
На основание чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние или от договора, извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: която е сключен договорът –при договор за услуги, а в случаите на чл.228а, ал.3 от Закона за електронните съобщения, считано от датата, на която потребителят потвърди съгласието си със сключения договор; от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; при множество партиди или части –от последната партида или част; при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока.
Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Гумите не са монтирани и карани. За да упражни правото си на отказ или замяна с други гуми, Потребителят следва да уведоми Диана ООД за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят можете да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително: В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките и документите (складова разписка, фактура + касов бон - ако има такъв) обратно на Диана ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Диана ООД за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. Диана ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. До момента на предаването на стоката от потребителя на Диана ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. За да упражните правото си на отказ или замяна с други гуми изпратете попълнен приложеният формуляр, преди изтичане на периода от 14 дни след като сте получили стоката: на електронна поща: [email protected]; гр. София Център за гуми Диана-Цариградско шосе №268

Внимание!

Моля, имайте предвид, че не може да използвате стоки, които сте получили, преди да решите да се откажете от покупката. Правото на отказ съществува, за да ви позволи да разгледате продукта по същия начин, както в магазин, а не за да го използвате безплатно в продължение на 14 дни. За горното може да се информирате на сайта на Европейската комисия, с електронен адрес: http://еuropa.eu/youreurope/citizens/shopping/shopping-abroad/returning-unwanted-goods/index_bg.htm
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

6.2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ
 В случай, че потребителят се откаже от договора в 14 дневен срок от датата на поръчката, Диана ООД ще възстанови сумата, платена за гумите включително и разходите за доставка. Възстановяването на сумата се извършва само и единствено по банков път. Титулярът на банковата сметка трябва да бъде същият, поръчал гумите. Диана ООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. До момента на предаването на стоката от потребителя на Диана ООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.6.3. Последствие от отказ
При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени.  Ако продуктите бъдат върнати в лошо състояние (гумите не трябва да са монтирани и карани), търговецът може да откаже да ги получи обратно, като в точи случай задържа платената цена и връща обратно стоката в срок от 3 работни дни. При връщането се съставя констативен протокол, който удостоверява състоянието на върнатите стоки при получаването им от представител на „Диана” ООД.
Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по-реда на ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.33-36,42,43,45-48 ЗПЦСЦУПС.
§7. Промени в поръчките.

7.1.Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от Магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната поръчка.
За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес:  www.diana-ltd.com  или по телефона на номерата, посочени на Интернет страницата.


§8. Цена на доставката

8.1  Доставката на леки, лекотоварни, 4х4 гуми се извършва само до адрес на клиента на територията на България от куриерска фирма: Спиди е 7.00 лв. за бр. с включен ДДС за всички населени места.
Доставката до Гърция се извършва с фирма „Спиди“АД и включва следните видове гуми: леки, лекотоварни (бусови) и джипови (4х4) гуми.

§9. Начини на плащане

9.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

9.1.1. Преди предаването на стоката на Клиента:

 • Традиционен банков превод: След подаване на заявката за покупка с избран метод на плащане „Банков превод“, Клиентът получава съобщение на електронната поща с номер на поръчката. В този случай срока за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка.Банкова сметка:

IBAN: BG30UNCR96601001577811
BIC: UNCRBGSF
Уникредит Булбанк АД
клон Европа

 

 • Електронен превод, плащане с банкова карта: При изпращане на заявката за покупка на дадените стоки, Клиентът извършва плащането чрез еPay или EasyPay. Това е най-сигурния и бърз начин на пазаруване в Интернет. Средствата постъпват по сметката на Магазина в момента на поръчката, което позволява стоката да бъде изпратена незабавно.9.1.2. Поръчката ще бъде анулирана в рамките на 5 работни дни, ако не постъпят суми по банка или чрез другите предвидени начини за плащане, в т. 9.1.1, като с превеждане на сумата Клиента дава съгласие за извършване на авансово плащане чл.53 от ЗЗП Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) (1) Доставчикът няма право да приема авансово плащане, освен при изрично съгласие на потребителя за това.


9.1.3. В момента на получаване на стоката:

 • Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.9.2. В случаите на някои малко популярни стоки или такива, доставяни по поръчка, www.diana-ltd.com си запазва правото за евентуално изискване на предплащане от страна на Клиента в размер на 30% от стойността на стоката. Напр.: При поръчка на гуми от склад на производителя, които не са налични в www.diana-ltd.com , Магазинът ще предложи на Клиента същият да заплати 30% от цената в аванс, преди доставката на стоката.В тези случаи се прилагат чл 25 от ЗДДС и чл 54 от ППЗДДС за възникване на данъчното събитие и изискуемост на данъка ДДС


9.3. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

9.4. Гуми на кредит, чрез TBI Credit.
Всеки клиент, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само клиент, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 150 ( сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, www.diana-ltd.com посредством кликване върху бутона “купи на кредит”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които клиента следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика.  “Диана“ООД не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. „Диана“ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като „Диана“ООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка и след като клиентът е подписал договор и сме получили потвърждение от кредитната институция, че с него всичко е наред. Срокът за доставка е от 1 до 3 работни дни и започва да тече от момента, в който, „Диана“ООД получи уведомлението по предходното изречение..Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно „Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.
 
Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит.  Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

!!! Гуми, поръчани през сайта ни, се изпращат само и единствено до адрес на клиента или офис на куриерската фирма! Ако желаете да закупите гуми от наш център НЕ се прави поръчка през сайта, а се отива на място!

§10. Доставка

10.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма за територията на Република България и Гърция, както следва:
-за територията на Република България- Спиди, ОК Експрес и Транспрес;
-за територията на Гърция-Спиди АД

10.2. Времето за доставка включва:
Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)
Времето за доставка, в зависимост от избрания начин на плащане.  В  случай на плащане по банков път, срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.
Времето за доставки с наложен платеж и при плащане еPay или EasyPay не зависи от начина на плащане.

10.3. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е от 1 до 2 работни дни. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 3-4 дена.

10.4. Куриерските фирми доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

10.5. Доставката до територията на  Гърция се извършва от куриерска фирма „Спиди“ АД. Декларираното от куриера време за доставка е 3-4 работни дни. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, в Гърция или България срокът на доставка е на следващия работен ден. В тези случаи времето за доставка може да се удължи до 4-7 дена.

10.6. Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,00 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,00-18,00 часа.

10.7. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

10.8. В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 31 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.

10.9. Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената стока съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

10.10. Когато плащате в брой на куриер при получаване на стоката, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата се изпраща до клиента заедно с товарителницата при куриера. Съгласно ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, фактурата не се нуждае от подпис или печат.

10.11. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

10.11. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

10.12. Поръчани Online, леки, бусови, джипови и товарни гуми, и доставени чрез куриерска фирма "Спиди"АД,  независимо дали доставката е до офис на куриера или до адрес, посочен от Клиента, ще се връщат на "Диана"ООД след 48 часа, след като клиента е уведомен от "Спиди"АД  и не е получил своята поръчка.

§11. Гаранция и рекламация на продукта

11.1 "Диана" ООД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на стоката за купувачи-физически и юридически лица.  Горната гаранция е валидна пет години за леки, бусови и 4 х4 гуми от покупката за потребителите-физически лица.

11.2. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. фактурата. При рекламация на стоката, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:
контактната форма от интернет страницата;
електронна поща с адрес: [email protected] .След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон за България +359 882 400 726; за Гърция +359 882 400 726.

11.3. . Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка на стоката за купувачи-физически и юридически лица.  Горната гаранция е валидна пет години за леки, бусови и 4 х4 гуми от покупката за потребителите-физически лица, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI). Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.

11.4. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:
механична повреда (пробиване, прерязване);
неправилна експлоатация;
неправилен монтаж;
лошо техническо състояние на превозното средство.

11.5. Рекламационните гуми се проверяват от специалист на завода производител, от конкретната марка, в центъра ни в гр. София - Ботевградско шосе.В случай, че в града, в който живеете няма наш център, гумите, заедно с документите за покупка се изпращат до центъра в Ботевградско шосе или се оставят в някой друг център.Куриерските разходи по изпращанeто им за рекламация до центъра, се поемат от купувача на гумите. Срокът за разглеждане на рекламацията за физически лица е 30 дни от датата на приемане на рекламираната стока от страна на Магазина, а за фирми - до 3 месеца. 

11.6. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, клиентът получава стока без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената стока, в зависимост от процентното износване на протектора на гумата. 

11.7. Фирма "Диана" ООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

§12. Сигурно пазаруване

12.1. Плащане чрез системите за плащане ePay или EasyPay.
www.diana-ltd.com  предлага на своите клиенти плащане на закупените стоки чрез системите за картови разплащания ePay или EasyPay. Преимуществото при ползване на такива начини на плащане е, че Магазинът получава средствата веднага и може да изпрати закупените стоки на момента, както и, че във всеки един момент Клиента може да откаже покупката.

§13. Защита на личните данни

 (изм. в сила от 25.05.2018 г.)Диана ООД обработва личните данни на клиентите/потребителите съгласно „Политика за защита на личните данни на „Диана“ ООД“, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на Диана ООД.

13.1. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

13.2. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

13.3. С приемане на общите условия и с ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

13.4. Използване на бисквитки (Cookies)
На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.
При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

13.5. Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ.
Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.
Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този сайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP - анонимност на този сайт, вашият IP адрес да бъде предварително ограничен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни към Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и там се ограничава. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.
В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.
Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google.

§14. Политика по поверителност

(изм. в сила от 25.05.2018 г.) За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.diana-ltd.com  (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма „Диана” ООД със седалище: Република България, гр. Благоевград, пл.Г. Измирлиев №15, ет.1, офис 5, регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 811187662, с идентификационен номер по ДДС BG811187662 и наричана по-нататък „Собственик“.Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“), съгласно Уведомление за поверително третирана на личните данни /декларация за поверителност/, публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските обекти на Диана ООД.


За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.diana-ltd.com  (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма „Диана” ООД със седалище: Република България, гр. Благоевград, пл.Г. Измирлиев №15, ет.1, офис 5, регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 811187662, с идентификационен номер по ДДС BG811187662 и наричана по-нататък „Собственик“.
Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица.  Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.
Всички служители на „Диана” ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.
„Диана” ООД осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.
Клиентът на Магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В административния панел на сайта Клиентът ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.
Регистрацията в www.diana-ltd.com е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.
Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.
При регистрация за получаване на периодични бюлетини на Магазина, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини чрез Интернет страницата www.diana-ltd.com
С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позициониране на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

§15. Заключителни разпоредби

15.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели. Следва да се има предвид, че Магазинът продава единствено гуми, а джантите са използвани единствено за визуализиране на стоката. „Диана” ООД не носи отговорност за снимки и описания, поместени при отделните продукти.

15.2. Описанията на продуктите и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на „Диана” ООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за продукти, извлечена от базата данни на „Диана” ООД .

15.3. Фирма „Диана” ООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

15.4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.diana-ltd.com и са валидни за неопределено време.

15.5. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

15.6. „Диана” ООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

15.7. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

15.8. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между „Диана” ООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.

Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 21.02.2017г.
 
 

Формуляр за рекламация 13 Kb свали
На изплащане
Payments
Плащане
Leasing