Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 2

30.05.2014 г.
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 
Днес 30.05.2014г., долуподписанaта Диана Тодорова Яръмова, в качеството си на представляващ и управляващ „ДИАНА”ООД , ЕИК 811187662, констатирах следното:
На основание  чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), на 15.05.2014г. беше осигурен обществен достъп до Решение № ВА-23/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4021.31, находящ се в м-ст”Джанаварски път”, община Варна, чрез поставяне на съобщение на интернет страница  http://diana-ltd.com/ , за предоставяне на информацията  посочена по-горе, на разположение на заинтересовани лица на следния адрес : гр. София,“Цариградско шосе“ 268.
            В законоустановения срок няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица.
 
Диана Яръмова
„ДИАНА” ООД

Публична покана на „Диана“ ООД за провеждане процедура

26.05.2014 г.
Публична покана на „Диана“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване на оборудване за създаване на работни места и наемане на лицата представители на целевата група“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № ESF 1113-01-07002 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

16.05.2014 г.
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 
Днес 15.05.2014г., долуподписанaта Диана Тодорова Яръмова, в качеството си на представляващ и управляващ „ДИАНА”ООД , ЕИК 811187662, констатирах следното:
            На основание  чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), на 15.05.2014г. е обявено на интернет страница  http://diana-ltd.com/  съобщение за осигуряване на обществен достъп до Решение № ВА-23/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4021.31, находящ се в м-ст”Джанаварски път”, община Варна, което е на разположение на заинтересованите лица на следния адрес: гр. София,“Цариградско шосе“ 268.
 
 
Диана Яръмова
„ДИАНА” ООД

Пресконференция за старта на проекта

13.05.2014 г.
На 21.03.2014 г. от 11:00 часа се проведе пресконференция, поставяща старта на проект BG051PO001-1.1.13-0264 „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Диана“ ООД започна изпълнението на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”

12.05.2014 г.
От началото на месец февруари 2014 г. „Диана“ ООД започна изпълнението на проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, в рамките на схема за безвъзмездна финансова помощ „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

"Диана" ООД е партньор на VREDESTEIN

04.02.2014 г.
​Vredestein Banden BV е холандско-индийски производител на гуми за леки и товарни автомобили, трактори и велосипеди. Компанията е независима от други големи производители на гуми. Фирменият слоган е  "Проектирани, за да Ви осигурят максимална защита".
АКЦИЯ НА ЛЕТНИ ГУМИ BRIDGESTONE

АКЦИЯ НА ЛЕТНИ ГУМИ BRIDGESTONE

31.03.2013 г.
И сега акция на летни гуми BRIDGESTONE! При закупуванена дребно на място в нашите центрове на 4 гуми от моделите “POTENZA”,”TURANZA” или “DUELER”, от 1ви април до 31-ви август, получавате ваучер на стойност 60лв., който може да ползвате през следващия зимен сезон в центрове за гуми „Диана“.
Студен регенерат с протектори на BANDAG

Студен регенерат с протектори на BANDAG

17.01.2011 г.
На 17.01.2011г. "Диана"ООД започна производство на студен регенерат с протектори на BANDAG. Предлага се и новата продуктова гама на BANDAG - Value Line - вашето решение за по-малко, пари.
На изплащане
Плащане