Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

Изцяло нова зимна гума Blizzak LM001

Изцяло нова зимна гума Blizzak LM001

30.09.2014 г.
Със сигурност зимите не са това, което бяха преди!
Ето защо Bridgestone също не произвежда зимни гуми, както са произвеждали преди. Изцяло новата гума Blizzak LM001 обединява най-новите постижения в технологиите за протектора и материалите, за да осигури безопасността и ефективността, необходими в днешните все по-разнообразни и непредвидими условия. Така, че да можете уверено да тръгнете на път във всякакви зимни условия: от слънчево време до заснежени условия и всички междинни условия.
Новият Michelin Alpin 5

Новият Michelin Alpin 5

29.09.2014 г.
НОВ ДИЗАЙН НА ПРОТЕКТОРА

За по-добро сцепление върху сняг
• Увеличен брой блокове на протектора (+12%**),повече грайфери (+16%**) и повишен коефициент на порестост (+17%**)
За по-голяма* устойчивост на аквапланинг
• Нова ориентация на страничните канали.За по-голяма прецизност при управление
• Самоблокиращи се блокове на протектора благодарение на 3D грайфери
Официално връчване на дипломите от проведеното обучение в Диана ООД

Официално връчване на дипломите от проведеното обучение в Диана ООД

04.08.2014 г.
Официално връчване на дипломите от проведеното обучение в Диана ООД
 
 
На 31 юли 2014 г. „Диана“ ООД приключи професионалното обучение и обучението по ключови компетентности на 15-те безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД

Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД

31.07.2014 г.
Приключване на обучението по ключови компетентности в Диана ООД
 
 
На 31 юли 2014 г. „Диана“ ООД приключи обучението по ключови компетентности на 15-те безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Начало на обучението по ключови компетентности в Диана ООД

24.07.2014 г.
Начало на обучението по ключови компетентности в Диана ООД
 
 
На 24 юли 2014 г. „Диана“ ООД започна предоставяне на обучение по ключови компетентности чрез избрана обучителна организация на 15 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението ще се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Приключване на професионалното обучение в Диана ООД

23.07.2014 г.
Приключване на професионалното обучение в Диана ООД
 
 
На 21.07.2014 г. приключи професионалното обучение на 13 от общо 15-те лица, включени в проект BG051PO001-1.1.13-0264 „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.13 – „Ново работно място”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проведените обучения по професия „Продавач-консултант“ и по част от професия „Техник по транспортна техника“ бяха в пълно съответствие с приетите учебни планове и програми, методически правила и изисквания за провеждане на учебния процес, ДОИ, рамкова програма „Е“ на МОН, ЗПОО и други нормативни актове в сферата на професионалното обучение. Всички финализирани модули завършваха с полагането на междинен тест по съответната дисциплина.

Начало на професионалното обучение в Диана ООД

07.07.2014 г.
На 01 април 2014 г. „Диана“ ООД започна предоставяне на обучение чрез избрана обучителна организация за придобиване на професионална квалификация на 13 безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ. Обучението ще се извърши по проект „Създаване на заетост за младежи и оборудване на нови работни места в Диана ООД”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
 
SDI Club

SDI Club

18.06.2014 г.
ВЗЕМИ 25% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ГУМИ С КЛУБНА КАРТА SDI !
Притежателите на клубна карта SDI вече могат да ползват отстъпки в нашите центрове.
 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ 2

30.05.2014 г.
КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ
 
Днес 30.05.2014г., долуподписанaта Диана Тодорова Яръмова, в качеството си на представляващ и управляващ „ДИАНА”ООД , ЕИК 811187662, констатирах следното:
На основание  чл.15, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Обн. ДВ, бр. 57/2004г., с изм. и доп.), на 15.05.2014г. беше осигурен обществен достъп до Решение № ВА-23/ЕО/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.4021.31, находящ се в м-ст”Джанаварски път”, община Варна, чрез поставяне на съобщение на интернет страница  http://diana-ltd.com/ , за предоставяне на информацията  посочена по-горе, на разположение на заинтересовани лица на следния адрес : гр. София,“Цариградско шосе“ 268.
            В законоустановения срок няма постъпили становища и възражения от заинтересовани лица.
 
Диана Яръмова
„ДИАНА” ООД

Публична покана на „Диана“ ООД за провеждане процедура

26.05.2014 г.
Публична покана на „Диана“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване на оборудване за създаване на работни места и наемане на лицата представители на целевата група“ във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № ESF 1113-01-07002 
На изплащане
Плащане