Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

епидемиологични мерки за ограничаване разпространението на вируса COVID-19

16.03.2020 г.
​Уважаеми Клиенти и Партньори,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната на 13.03.2020г. и предприетите епидемиологични мерки за ограничаване разпространението на вируса COVID-19, ви информираме, че Центрове за гуми „Диана“ ООД работят.
Black Chili на Continental

Black Chili на Continental

19.03.2019 г.
Black Chili на Continental: почувствайте извивките на Прованс, изпитайте идеалното сцепление

На 30.01.2019 г. се проведе встъпително информационно събитие

04.02.2019 г.
На 30.01.2019 г. се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023-C01 относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0023-C01/26.11.2018 г. между МИ и ДИАНА” ООД по проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

ВСТЪПИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ (РАБОТНА СРЕЩА)

23.01.2019 г.
за мултиплициране  на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023-C01„Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“
 

проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД

29.11.2018 г.
„ДИАНА” ООД на 26.11.2018 г. подписа договор BG16RFOP002-3.004-0023-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет - изпълнение на проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.
На изплащане
Плащане