Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

На 30.01.2019 г. се проведе встъпително информационно събитие


04.02.2019 г.

На 30.01.2019 г. се проведе встъпително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023-C01 относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0023-C01/26.11.2018 г. между МИ и ДИАНА” ООД по проект: „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“.

Целта на проекта е повишаване на ресурсната ефективност и конкурентоспособността на предприятието. Те ще бъдат постигнати чрез внедряване на иновативен за България, значително подобрен производствен процес за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми, чрез закупуване на Автоматична гумодемонтажна машина - 12 бр. и Шприц машина - 1бр.

Оборудването ще се закупи със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 041 309.52 лв., от които 563 958.33 лв. безвъзмездна финансова помощ (54.16 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (479 364.58 лв. европейско и 84 593.75 лв. национално съфинансиране) и 477 351.19 лв. собствено съфинансиране.

На встъпителното информационно събитие (работна среща), присъстваха представители на всички заинтересовани страни от проекта: доставчици на машини, представители на традиционни и дигитални медии, представители на заводи за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми у нас, както и основни клиенти на "Диана" ООД, потребяващи продуктите на компанията, Асоциация на производителите, вносителите, търговците и вулканизатори на гуми. По време на работната среща бяха представени основните параметри на одобрения проект, като се постави фокус върху иновативния, значително подобрен производствен процес, както и основните показатели за сравнение на процеса с алтернативните решения и приложимостта му в различни заводи за възстановяване на товарни и автобусни гуми.

На изплащане
Плащане