Запиши час
Онлайн магазин за гуми на леки, лекотоварни, 4х4 и товарни автомобили.

Новини

ДИАНА ООД  ВНЕДРИ ИНОВАТИВЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) НА ТОВАРНИ ГУМИ

ДИАНА ООД ВНЕДРИ ИНОВАТИВЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) НА ТОВАРНИ ГУМИ


22.07.2020 г.
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
„ДИАНА” ООД  ВНЕДРИ ИНОВАТИВЕН, ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС ЗА РЕГЕНЕРИРАНЕ (ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ) НА ТОВАРНИ И АВТОБУСНИ ГУМИ
 
На 21.07.2020 г. от 11:00 ч. в гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №350 се проведе заключително информационно събитие (работна среща) за мултиплициране на резултатите от проект BG16RFOP002-3.004-0023 „Повишаване на ресурсната ефективност в „ДИАНА” ООД, чрез реализация на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ относно изпълнението на подписания административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0023-C01/26.11.2018 г. между МИ и ДИАНА” ООД.
            С реализацията на настоящия проект, компанията е внедрила в производствената си практика иновативен за България, значително подобрен производствен процес за регенериране (възстановяване) на товарни и автобусни гуми, чрез закупуване на Автоматична гумодемонтажна машина - 12 бр. и Шприц машина - 1бр.  
             Иновативността на производствения процес се състои в това, че се осъществява гумомонтаж/демонтаж с минимално триене чрез дисков манипулатор, гумомонтаж без прилагане на монтажна паста - предвид минималните сили на триене,  пълно автоматизиране, компютъризиран контрол и гарантирано качество на нанасянето на шприц без отделяне на значителни количества емисии в атмосферата.
Чрез въвеждане на иновативния за България производствен процес "ДИАНА" ООД ще повиши ресурсната ефективност и ефикасност в производствената си дейност, ще намали отпадъка от производствената дейност и  ще постигне силен демонстрационен ефект, което се очаква да доведе до мултиплициране на положителните резултати, чрез внедряване на иновативния процес и в други предприятия.
Оборудването е закупено със средства по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията е 1 041 309.52 лв., от които 563 958.33 лв. безвъзмездна финансова помощ (54.16 %) от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (479 364.58 лв. европейско и 84 593.75 лв. национално съфинансиране) и 477 351.19 лв. собствено съфинансиране.
Във връзка с изпълнение на Дейност: публикации в традиционни и дигитални медии за мултиплициране на резултатите от проекта (ще се извърши чрез публикации на резултатите от проекта в традиционни и дигитални медии и по-конкретно публикуване на прессъобщение за мултиплициране на резултатите от проекта).ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 192 Kb pdf свали
На изплащане
Плащане